Contact us  |
Каталог
Свалете файла

Опаковка Номер артикул Количество/Кутия Размер кутия(см.) бр/картон.(Разм. картон: 63*63*65см)
Цветна кутия 1 5821(fio) 100. бр.отМеджикмикс. оп. 20*15*7.5 96
2 5822(nio) 220 бр.отМеджикмикс. оп. 30*20*7.5 48
3 5824(bio) 400 бр.отМеджикмикс. оп. 30*30*7.5 32
4 5825(cio) 650 бр.отМеджикмикс. оп. 30*30*10 24
5 5826(gio) 900 бр.отМеджикмикс. оп. 30*30*15 16
6 5828(lio) 1600 бр.отМеджикмикс. оп. 60x30x15 8
7 6214 400 бр.отМеджикмикс. оп. 30x30x7.5 32
8 6714 400 бр.отМеджикмикс. оп. 30x30x7.5 32
9 6535 650 бр.отМеджикмикс. оп. 30x30x10 24
10 6545 650 бр.отМеджикмикс. оп. 30*30*10 24
11 7810 50 бр.отМеджикмикс. оп. 30x30x6 40

Опаковка Номер артикул Количество/Кутия Размер кутия(см.)
Джъмбо пакет 1 1001 23,000бр.отМеджикмикс. оп. 63*63*65
1002 7,000 бр.отМеджикмикс. оп. 44*28*58
2 2001 500 бр.отМеджикмикс. оп. 44*28*58
3 3001 800 бр.отМеджикмикс. оп. 44*28*58
3002 400 бр.отМеджикмикс. оп. 54*54*15

Артикуленномер. : 5821(fio)
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 100. бр
Размернакутията : 20*15*7.5cm
Размернакартона : 63x63x65cm
96 кутии в картон

Артикуленномер. : 5822(nio)
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 220 бр
Размернакутията : 30*20*7.5cm
Размернакартона : 63x63x65cm
48 кутии в картон

Артикуленномер. : 5824(bio)
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 400 бр
Размернакутията : 30*30*7.5cm
Размернакартона : 63x63x65cm
32 кутии в картон

Артикуленномер. : 5825(cio)
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 650 бр
Размернакутията : 30*30*10cm
Размернакартона : 63x63x65cm
24 кутии в картон

Артикуленномер. : 5826(gio)
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 900 бр
Размернакутията : 30*30*15cm
Размернакартона : 63x63x65cm
16 кутии в картон

Артикуленномер. : 5828(lio)
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 1600 бр
Размернакутията : 60x30x15cm
Размернакартона : 63x63x65cm
8 кутии в картон

Артикуленномер. : 6214
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 400 бр
Размернакутията : 30x30x7.5cm
Размернакартона : 63x63x65cm
32 кутии в картон

Артикуленномер. : 6714
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 400 бр
Размернакутията : 30x30x7.5cm
Размернакартона : 63x63x65cm
32 кутии в картон

Артикуленномер. : 6535
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 650 бр
Размернакутията : 30x30x10cm
Размернакартона : 63x63x65cm
24 кутии в картон

Артикуленномер. : 6545
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 650 бр
Размернакутията : 30*30*10cm
Размернакартона : 63x63x65cm
24 кутии в картон

Артикуленномер. : 7810
Опаковка : Картонена кутия
Спецификация : 50 бр
Размернакутията : 30x30x6cm
Размернакартона : 63x63x65cm
40 кутии в картон

Размер: диаметър≈1.5CM,дължина≈3.5CM
Наименование на модела:Джъмбо пакет
Опаковка:Картон
Aртикуленномер:1001
Спецификация:23,000 бр
Размернакутията:61x61x61cм
Aртикуленномер:1002
Спецификация:7,000 бр
Размернакартона:44x28x58cм

Stixx Size: Diameter≈1.5CM, Length≈20CM
Model Name:Jumbo box
Packaging:Carton
Item No.:2001
Specification:500 pcs
Carton size:44x28x58cm

Размер на хартията за изграждане: Length*Width=25X25CM
Наименование на модела:Джъмбо пакет
Опаковка:Картон
Aртикуленномер:3001
Спецификация:800 бр
Размернакартона:44x28x58cм
Aртикуленномер:3002
Спецификация:400 бр
Размернакартона:54x54x15cм
 
 

<