Contact us  |
Sertifikatsioon
Magic Nuudles tooted vastavad kõige kriitilistele internatsionaalsetele ohutusstandartidele:

BPI(American biodegradable plastics association)

ASTM D4236 (suukaudne mürgisus, nahaärritus, silmaärritus, jne.)
ASTM F963-08 (mehaanilised ohtud, süttivus, jne.)
ASTM D6400 (täielik biolahjendus)

EN 71 2011 Euroopa standartdid täpsustavad ohutusnõuded mänguasjadele
   
 
 

<
Error