Contact us  |
Sertifikācija
Magic Nuudles atbilst viskritiskākiem starptautiskiem drošības standartiem:

BPI(American biodegradable plastics association)

ASTM D4236 (orālā toksicitāte, ādas kairinājums, acu kairinājums u.tml.)
ASTM F963-08 (mehāniskie riska faktori, ugunsdrošība u. tml.)
ASTM D6400 (pilnīga bionoārdīšanās)

LV 71_2011: Eiropas standarts, kas nosaka drošības prasības rotaļlietām
   
 
 

<
Error