Contact us  |
Sertifisering
Magic Nuudles møte de mest kritiske internasjonale sikkerhetsstandarder som følger:

BPI(American biodegradable plastics association)

ASTM D4236 (Oral toksisitet, hudirritasjon, øyne irritasjon osv.)
ASTM F963-08 (mekaniske farer, brennbarhet etc.)
ASTM D6400 (full nedbrytbarhet)

EN 71 2011: Europeisk standard spesifiserer sikkerhetskrav til leker
   
 
 

<
Error