Contact us  |
Certyfikaty
Magic Nuudles odpowiada głównym międzynarodowym standardom bezpieczeństwa:

BPI(American biodegradable plastics association)

ASTM D4236 (toksyczność, podrażnienia naskórka, podrażnienia oczy itd.)
ASTM F963-08 (niebezpieczeństwa mechaniczne, zapalność itd.)
ASTM D6400 (biologiczna rozkładalność itd.)

EN 71 2011: (Standard europejski, określający wymagania bezpieczeństwa zabawek)
   
 
 

<
Error